Албуминът е важен протеин, който се произвежда от клетките на черния дроб

Албуминът е важен протеин, който се произвежда от клетките на черния дроб. Изследването на албумин в кръвта се използва за откриване на чернодробни и бъбречни заболявания. В комбинация със стойностите на общия белтък, нивата на албумина са показател за белтъчния баланс в тялото. Албуминът има важна роля по отношение задържането на вода в в съдовото русло.
Албуминът играе и важна транспортна роля - за хормони, витамини, йони, медикаменти.

Изследването на албумина е съществено за диагностициране на бъбречни или чернодробни заболявания

В лаборатория Св. Иван Рилски гр.Сандански можете да изследвате албумин.

Внимание: лабораторните резултати не са диагноза. За тълкуването на резултатите и определянето на диагноза, моля, обръщайте се към лекар!

 

към Полезна информация.

UA-15431786-5