Биохимични изследвания


НаименованиеЦенаматериалусловия за пациента
Кръвна захар 3.00лв Венозна или капилярна кръв Сутрин на гладно
Кръвно-захарен профил 6.00лв Венозна или капилярна кръв В няколко часове на деня (изследва се преди и след хранене)
Креатинин 3.00лв Венозна или капилярна кръв Сутрин на гладно
Урея 3.00лв Венозна или капилярна кръв Сутрин на гладно
Билирубин - общ 3.00лв Венозна кръв Сутрин на гладно
Билирубин - директен 3.00лв Венозна или капилярна кръв Сутрин на гладно
Общ белтък 3.00лв Венозна или капилярна кръв Сутрин на гладно
Албумин 3.00лв Венозна или капилярна кръв Сутрин на гладно
Холестерол - общ 3.00лв Венозна кръв Сутрин на гладно
HDL Холестерол 4.00лв Венозна кръв Сутрин на гладно
LDL Холестерол 4.00лв Венозна кръв Сутрин на гладно
Триглицериди 4.00лв Венозна или капилярна кръв Сутрин на гладно 12 часа след последното хранене
Пикочна киселина 3.00лв Венозна или капилярна кръв Сутрин на гладно
АСАТ (SGOT) 3.00лв Венозна или капилярна кръв Сутрин на гладно
АЛАТ (SGPT) 3.00лв Венозна или капилярна кръв Сутрин на гладно
Гамаглутамилтрансфераза (GGT) 3.00лв Венозна или капилярна кръв Сутрин на гладно
Алкалка фосфатаза 3.00лв Венозна или капилярна кръв Сутрин на гладно
Алфа амилаза 4.00лв Венозна или капилярна кръв Сутрин на гладно
Орален глюкозотолерантен тест 7.00лв Венозна или капилярна кръв Сутрин на гладно 12 часа след последното хранене
UA-15431786-5