Електролити и олигоелементи


НаименованиеЦенаматериалусловия за пациента
Желязо (Fe) 4.00лв Венозна или капилярна кръв Сутрин на гладно
Желязосвързващ капацитет (ЖСК) 5.00лв Венозна или капилярна кръв Сутрин на гладно
Калий (K) 4.00лв Венозна или капилярна кръв Сутрин на гладно или по спешност веднага
Калций (Ca) 3.00лв Венозна или капилярна кръв Сутрин на гладно
Фосфор (P) 3.00лв Венозна или капилярна кръв Сутрин на гладно
Магнезий (Mg) 4.00лв Венозна или капилярна кръв Сутрин на гладно
UA-15431786-5