Хематологични изследвания


НаименованиеЦенаматериалусловия за пациента
Пълна кръвна картина (ПКК) 4.50лв Венозна или капилярна кръв Сутрин на гладно
Пълна кръвна картина + Диференциална кръвна картина (ПКК+ДКК) 6.00лв Венозна или капилярна кръв Сутрин на гладно
СУЕ 1.50лв Венозна или капилярна кръв Сутрин на гладно
ДКК - мануално 3.00лв Венозна или капилярна кръв Сутрин на гладно
Морфология на еритроцити 3.00лв Венозна кръв Сутрин на гладно
Всеки показател x 2.00лв Венозна или капилярна кръв Сутрин на гладно
UA-15431786-5