Кръвосъсирване и фибринолиза


НаименованиеЦенаматериалусловия за пациента
Време на кървене 2.00лв Капилярна кръв Взима се по всяко време
Протромбиново време 4.00лв Венозна или капилярна кръв Сутрин на гладно
Активирано парциално тромбопластиново време (APTT) 4.00лв Венозна или капилярна кръв Сутрин на гладно
Фибриноген 4.00лв Венозна или капилярна кръв Сутрин на гладно
UA-15431786-5