Изследвания на урина


НаименованиеЦенаматериалусловия за пациента
Урина - седимент 2.00лв Урина Средна струя на първа сутрешна урина след тоалет
Урина - всеки показател:
  - pH
  - специфично тегло
  - булирубин
  - белтък
  - глюкоза
  - уробилиноген
  - кетони
  - нитрити
  - кръв
  - левкоцити
x 1.00лв Урина Средна струя на първа сутрешна урина след тоалет
Урина - пълно 5.00лв Урина Средна струя на първа сутрешна урина след тоалет
UA-15431786-5