Имунологични изследвания


НаименованиеЦенаматериалусловия за пациента
C-реактивен протеин (CRP) 5.00лв Венозна или капилярна кръв Сутрин на гладно
Антистрептолизинов титър (AST) 5.00лв Венозна кръв няма
Ревматоиден фактор (RF) 5.00лв Венозна или капилярна кръв Сутрин на гладно
C3 (C4) Компонент на комплемента 11.00лв Венозна или капилярна кръв Сутрин на гладно
UA-15431786-5